قالی شویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد  ، تلفن 1520

 وبلاگ و خدمات شربت اوغلی 

فهرست
شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد

مشتریان محترم تمامی شماره های هشت رقمی با نام قالیشویی شربت اوغلی غیر معتبر  و غیر مجاز  است ، تنها شماره قالیشویی شربت اوغلی 1520 ( بدون کد ) میباشد .

قالیشویی
close-link