تیزر تبلیغاتی قالیشویی شربت اوغلی

در این بخش فیلم های تبلیغاتی و نحوه شستشو در قالیشویی شربت اوغلی نمایش داده می شود