مشارکت در بازاریابی شربت اوغلی

مشارکت در بازاریابی: قالیشویی شربت اوغی در نظر دارد که برای جذب مشتری بازار یابی را به شما بسپارد. شما می توانید دوستان و آشنایان خود را به ما معرفی کنید. ۲۰ درصد تخفیف ویژه خدمات شربت اوغلی دریافت کنید.

مشارکت در بازاریابی

مشارکت در بازاریابی

مشارکت در بازار یابی شربت اوغلی و شرایط استفاده از آن:

  • شما به عنوان مشتریان ثابت ما از قالیشویی شربت اوغلی کد اشتراک دریافت میکنید.
  • کد اشتراک را در اختیار دوستان و آشنایان خود میدهید تا هنگام تماس آن کد را به همکاران ما بدهند.
  • همکاران ما تعداد مشتریانی که با کد اشتراک شما تماس گرفته و سفارش خدمات داده اند را یاداشت میکنند.
  • تعداد این افراد در اشتراک شما می ماند و در اولین تماس شما برای سفارش تخفیف اعمال می شود.
  • اعمال تخفیف در صورتی است که شما کد اشتراک را به مشتری جدید بدهید.
  • معرفی مشتریان قدیمی باعث اعمال تخفیف نمی شود.
  • اعمال تخفیف فقط برای خدمات شستشوی فرش می باشد.
  • قبل از معرفی مشتری جدید شماره اشتراک را از ما دریافت کنید.

برای دریافت کد اشتراک باما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر درباره مارا بخوانید